چه میان وعده ای، در کوله پشتی دانش آموزم قرار دهم؟

زمانی را که کودک شما، در مدرسه می گذراند، جدی بگیرید. تقریبا چیزی حدود نیمی از زمان روزانه را، دانش آموزان در مدرسه هستند.

باید تغذیه ای مناسب برای آنها گذاشت، تا انرژی لازم برای اموزش را حفظ کنند.

ادامه خواندن “چه میان وعده ای، در کوله پشتی دانش آموزم قرار دهم؟”