درباره ی سوء تغذیه ی کودکان، تا چه حد، اطلاعات دارید؟

آیا فرزندان ما هم دچار سوء تغذیه می شوند؟ با توجه به نظر کارشناسان، بله ، بچه هایی که تغذیه ی مناسبی ندارند و یا کم خور و کم اشتها هستند،در رشد قدی و وزن آنها، اختلالاتی به وجود می آید.

ادامه خواندن “درباره ی سوء تغذیه ی کودکان، تا چه حد، اطلاعات دارید؟”