اصلی ترین نکات برای تغذیه ی کودک به جز شیر مادر

کودکان از شش ماهگی، برای رشد بهتر جسمی و مغزی ، نیاز به غذای کمکی دارند . صرف نظر از نیاز، علاقه ی شدید به خوردن جامدات، نشان می دهند.

نکاتی مهم و جالب در این مورد آماده کرده ایم که خواندن انها، خالی از لطف نیست.

ادامه خواندن “اصلی ترین نکات برای تغذیه ی کودک به جز شیر مادر”