مسیر تغذیه ی سالم، کدام است؟

 

 کدام مسیر، یک مسیر تغذیه ای مناسب و اصولی است؟ می خواهم در آن قدم بزنم. می خواهم به سلامت خانواده ام، بیشتر اهمیت دهم؟ می خواهم راه های طبخ صحیح آنها را بدانم. بدنبال بهترین مسیر هستید؟ با من همراه باشید

تغذیه ی بانوان، باید چگونه باشد؟

 

 خانم ها، پر مشغله ترین افراد جامعه هستند که گاهی آنها را بیکار، تلقی می کنند.

کارهای منزل و رسیدگی به فرزندان و کارهای شخصی، انرژی مضاعفی را از آنها می گیرد که باید با یک تغذیه خوب و مغزی، ریکاوری خوبی در طول روز داشته باشند .

آیا ارزشی برای تغذیه ی خود قائل هستید؟

انسان ، در مرحله ی اول باید برای شخص خودش، ارزش قائل باشد. وقتی به خودت اهمیت دهی، می توانی در مراحل بعدی، برای دیگران هم انرژی بگذاری.
رسیدگی به تغذیه ی روزانمان، اولین و اساسی ترین وظیفه ی همه ی ماست.

ادامه خواندن “آیا ارزشی برای تغذیه ی خود قائل هستید؟”