مگر تغذیه بر تنگی نفس هم اثرگذار است؟

 

 هیچ موهبتی بهتر از سلامتی نیست. آن هم اینکه بتوان به راحتی و عمیق نفس کشید.

افرادی که متاسفانه به تنگی نفس، دچار هستند، با رعایت نکردن برنامه ی غذایی خود، باعث تشدید این بیماری می گردند.

ادامه خواندن “مگر تغذیه بر تنگی نفس هم اثرگذار است؟”