توصیه ی ما ، برای تغذیه ی ماه سوم بارداری شما

  خانم های باردار، وقتی به ماه سوم خود می رسند، نزدیک به 75 درصدشان، دارای ویار هستند که نه تنها همه چیز را نمی توانند بخورند بلکه آن مقدار کمی هم که مصرف می کنند را بالا می آورند.
بهتر است در این ماه، بعضی خوراکی ها را مصرف نکنید.

ادامه خواندن “توصیه ی ما ، برای تغذیه ی ماه سوم بارداری شما”