برای درمان میگرن، چه تغذیه ای پیشنهاد میشود؟

  میگرن، یک سردرد وحشتناکی است که افرادی که به این عارضه دچارند، در پی خوردن چیزی هستند که هر چه سریع تر، سردرد آنها خوب شود.
بعضی غذاها، در تشدید یافتن این دردها، اثر گذار هستند و بهتر است از آنها دوری کنید.

ادامه خواندن “برای درمان میگرن، چه تغذیه ای پیشنهاد میشود؟”