طلایی ترین قانون های دوران بارداری

 

مسئله ای که بیشترین اهمیت را برای ما بانوان ایرانی، دارد، تغذیه ی کودکمان، است. اهمیت این موضوع، حتی در دوران بارداری، حس می شود و خود را مسئول مهیا کردن تغذیه ای خوب، برای جنینمان، میدانیم. در ادامه هفت قانونی را با هم مرور میکنیم که دانستن آنها، شاید اندکی از نگرانی ما بکاهد.

در ادامه، میتوانید این قانون های طلایی در مورد تغذیه در دوران بارداری را بخوانید.

ادامه خواندن “طلایی ترین قانون های دوران بارداری”