خوردن تغذیه در شب، چه خطراتی در پی دارد؟

 بعضی از افراد، شب هنگام، از خواب بیدار شده و به سوی یخچال راهی می شوند. اگر شما هم از این دسته هستید، باید بدانید، که این کار بسیار برای بدنتان، مضر است و اختلالاتی را در بدن ایجاد می کند.